S vill ha skyddat boende

 

Skapa ett skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. Det föreslår Kent Mårtensson och Roger Jönsson (S) i en gemensam motion.

I dag saknas ett skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn i hela sydöstra Skåne. Det betyder också att kvinnor från andra mindre orter i Skåne inte kan få skydd här.

Kvinnojouren i Ystad har länge sökt en lämplig plats för ett skyddat boende för utsatta kvinnor och deras barn. För något år sedan föreslog jouren att den nedlagda förskolan Bjällran i Svarte skulle bli ett sådant boende. Men kostnaden visade sig bli för hög och i stället pekades den gamla skolan i Stora Herrestad ut. Men inte heller de planerna blev verklighet.

Nu skriver oppositionsrådet Kent Mårtensson och Roger Jönsson, som sitter i fullmäktige och socialnämnden en gemensam motion och föreslår att Ystads kommun tillsammans med andra kommuner i sydöstra Skåne ska skapa ett skyddat boende.

”När en person tvingas lämna sitt hem är det viktigt att det finns en verksamhet som snabbt kan ta hand om, visa värme och börja processen med att skapa trygghet”, skriver de i motionen.

Motionärerna påpekar att det är viktigt att kommunerna är med och tar ansvar för att skapa nya möjligheter i livet för människor.

”Det behövs ett stöttande samhälle som skapar och säkrar trygghet för människor. Speciellt för dem som befinner sig i en utsatt position och behöver hjälp”, skriver Kent Mårtensson och Roger Jönsson.

 

Text: Cecilia Billgren Ystad Allehanda
Publicerad 12 augusti 2014 11.15

5 sep 2014

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)